5 Aralık 2017 Salı

Airgraf - Hava mektup fotografisi


İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan ilginç bir haberleşme metoduda, Airgraf -  Hava mektup fotografisi (orijinali ingilizce Airgraph) metodudur. Cephede savaşan askerlerin mesajlarının veya mektuplarının en ekonomik şekilde iletilebilmesi için  Kodak firması tarafından geliştirilmiştir. Metod mesajın yazılı olduğu kağıdın fotoğrafının çekilmesi ve sonra benzeri mesajlardan oluşan mikrofilmin uçak ile gönderilerek, alıcı merkezde tab edilerek gönderilene ulaştırılması şeklinde özetlenebilir.

Ülkemiz savaş sırasında  İngiltere airgraf/hava mektup fotografisi sistemine, aşağıda görülen 1944 tarihli kararname ile girerek, bu metodu, daha çok İngiltere olmak üzere Avrupadaki merkezler ile iletişim için kullanmıştır. 
Gönderici posta idaresi tarafından hazırlanan forma mektubu yazdıktan sonra postanede fotoğrafı çekiliyordu, aşağıda mesaj dışında çizimde olan bir mektup yazılı form örneğinden bir detay görülmektedir.

Uçak ile İngiltere'ye ulaşan mikrofilm orada tab edilerek yukarda görülen zarfa konarak gönderilen kişi veya kuruluşa ulaştırılıyorduYukarda detayı görülen 1945 tarihli airgraf, aşağıda ise 1944 tarihli bir airgraf görülmektedir.