20 Kasım 2017 Pazartesi

Türk Hava Kurumu Yardım Makbuzları

Önceki yazılarımda sözünü ettiğim gibi, 1935 yılında çıkarılan kanun ile Tayyare Müdafaa harç pullarının Maliye Bakanlığınca basılması ve gelirinin bakanlık tarafından toplanmaya başlaması ile Türk Hava Kurumu (THK) önemli bir gelir kaynağını kaybetmişti. 1939 yılında Milli Piyango idaresinin kurulması ile daha önce THK tekelinde bulunan piyango düzenleme sayesinde elde ettiği gelirlerini de kaybetmiş oldu. THK yardım pullarının tekrar resmi belgeler ve posta gönderilerine zorunlu olarak yapıştırlması isteklerini hükümete iletti ise de hükümet buna olumlu bakmadı.

Bütün olumsuzluklara karşın THK pula benzeyen yardım makbuzları basmaya devam etti. Bu yardım makbuzlarının posta gönderilerinde zaman zaman kullanıldığı görülmektedir. Koleksiyonumdan paylaşacağım örneklerde çeşitli tiplerde THK yardım makbuzları görülebilir. Bir kuruşluk Tayyare pulunun hızlı tüketilmesi nedeni ile sıkça yeniden basıldığını biliyoruz, elde tayyare pulu olmadığı dönemde yasaya aykırı olarak Türk Hava Kurumu yardım makbuzlarının kullanıldığı düşüncesi akla geliyor.


30 Ağustos 1941 Zafer bayramı günü gönderilen zarfa ilgili kanun gereği Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan Tayyare Müdafaa harç pulu yapıştırılması gerekirken yerine THK yardım makbuzu kullanılmış.
Benzer şekilde 30 Ağustos 1944 Zafer bayramı günü gönderilen zarfa ilgili kanun gereği Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan Tayyare Müdafaa pulu yapıştırılması gerekirken yerine THK yardım makbuzu kullanılmış.Aşağıda görülen 1946 tarihli üç Galata damgalı zarfta da tayyare pulu yerine THK yardım makbuzlarının hemde Galata postanesi gibi bir postanede kullanılmış olması ilgi çekici.