30 Ekim 2017 Pazartesi

1938 Türkiye Cumhuriyetinin 15. Yılı

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında savaş sonrası ortaya çıkan son derece zor ekonomik şartlara karşın yüksek harcamalar gerektiren havacılık alanında önce Almanlar ile sonra Amerikalılar ile yapılan üretim denemelerinin başarısı son derece sınırlı oldu.

İkinci Dünya Savaşının hızla yaklaştığı sırada, gelişen teknolojiler nedeni ile oluşturduğumuz askeri hava filolarının modası geçmiş durumdaydı. Sivil havacılık alanında ise çevremizdeki ülkelerin hızlı gelişmesine ayak uydurmakta zorlanıyorduk.

Bu şartlarda kutladığımız Cumhuriyetimizin onbeşinci yılı anısına çıkarılan seride, merasim sırasında formasyon ile uçan bir filonun resmi bulunan iki buçuk kuruşluk bir pula yer verildiğini görüyoruz. Yeni alfabeye geçilmesinden on sene sonra Cumhuriyetin pullarda "ü" harfi ile Cümhuriyet şeklinde yazıldığına dikkat çekmek istiyorum.

Uçak resimli iki buçuk kuruşluk pul ile Eskişehir'den Fransa'ya gönderilmiş bir kutlama kartı zarfı, kimbilir belkide Eskişehir'den bir pilot Fransa'daki başka bir pilot arkadaşına gönderdi.

Altta pulları basan İsviçre'de bulunan Courvoisier matbaası tarafından hazırlanan özel albümü içinde onbeşinci yıl ve harf devriminin onuncu yılı anma serisi pulları üzerine "Specimen" örnek şeklinde baskı yapılmış.

Cumhuriyet bayramı günü 29 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'dan Macaristan'a gönderilmiş antiye (pul baskılı komple kart) arkasına tam seri olarak onbeşinci yıl serisi pullar yapıştırılmış, kart bayram günü gönderildiği için ayrıca Kızılay yardım pullarıda yapıştırılması zorunluydu.Kırıkkkale barut fabrikasında çalışan bir Alman mühendis tarafından Cumhuriyetin onbeşinci yılı anma serisi pul serisinin bütün pulları ile hazırlanarak Almanya'ya gönderilmiş taahütlü bir zarf.