10 Nisan 2017 Pazartesi

CIDNA

Çeşitli nedenlerden dolayı CFRNA firması 1925 yılı başında adını CIDNA - Compagnie Internationale de Navigation Aérienne olarak değiştirdi, Türkçe olarak önceleri Beynelmilel Havai Seyrüsefer Şirketi adı kullanılmışsa da daha sonra Beynelmilel Nakliyat-ı Havaiye Şirketi adının kullanıldığı görülmektedir. İsim değişikliği nedeni ile kesilen Türkiye uçuşları için 1925 Temmuz ayında ülkemiz tekrar izin vermiştir.

CIDNA şirketinin ülkemizde tanıtılması için bastırılan afiş


1926 yılı Mart ayında CIDNA şirketinin Türkiye uçuşları ve ülkemize uluslararası hava postası taşınması tekrar başlamıştır, ancak Fransa - Türkiye uçuşlarının iki gün sürmesi ve düzenli hale gelen yurt dışı tren seferlerinden zaman olarak önemli bir avantajı olmamasına karşılık pahallı olması nedeni ile filatelistler dışında fazla ilgi çekmediği görülmektedir.

CIDNA şirketinin 1927 yılı tarifesi
ilk gün Bükreş'e gelen uçak ancak sonraki gün İstanbul'a gelebiliyor


Döneminde ülkemizin önemli pul tüccarı Atanas Küçükis tarafından Fransız pul tüccarı Theodhore Champion'a gönderilmiş hava postası zarfı
Prag'da bir tüccarından ülkemizde bir tüccara gönderilen bir hava postası kartı


Havacılık tekniklerindeki gelişmeler sonucunda uçakların daha hızlı hale gelmesi sonrası CIDNA birkaç sene sonra 1930 yılında Fleche d'Orient (Doğu'nun oku) adını verdiği aynı gün Fransa'dan Türkiye'ye ulaşan seferlerine başlayınca hava postalarının gerçek kişisel ve ticari kullanımları başlamıştır. Aynı dönemde CIDNA Irak, Suriye gibi Orta Doğu ülkelerine hava postası taşımak isteğini belirtmiş ve gerekli görülür ise kurulacak ortak bir şirket Orta Doğu ülkelerine hava taşımacılığı yapılabileceği konusunda görüşmeler yapılmıştır. Bayındırlık Bakanlığı içerisinde CIDNA ile ortak olarak "Nakliyat-ı Havaiyye Türk Anonim Şirketi" adı ile ilk olarak İstanbul - Ankara - Konya - Adana - Halep hattında hava taşımacılığı yapılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

CIDNA tarafından hava postalarında kullanılmak için bastırılan özel hava postası etiketleri karnesinin kapak resmi

CIDNA için bastırılan bir vinyet/etiket