27 Mart 2017 Pazartesi

Türk Hava Kurumu

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra ülkemizi çağdaş bir ülke yapmak için pek çok diğer konuda olduğu gibi havacılık alanında da hızlı adımlar atmak gerekiyordu, ancak İstiklal Savaşı sonrası devletin olanakları son derece kısıtlı idi, bu nedenle havacılık konusunda çalışmalar yapmak için 1925 yılı başında Şubat ayında bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Hava Kurumu (o dönemdeki adı ile Türk Tayyare Cemiyeti) kuruldu. Dernek kurulduktan sonra vergiden muaf, bir süre sonra ise gümrükten muaf yapıldı.

Türk Hava Kurumunun tüzüğünden bir ayrıntı
(kurulduğu sırada amblem düşünülmüş)

Dernek gelir sağlamak amacı ile yardım (iane) makbuzları bastırdı ve kullandı, bu yardım makbuzlarından bazıları pul şeklinde bastırıldı, bunların sinema ve tiyatro biletlerinde kullanımı zorunlu idi. Yardım makbuzlarının/pullarının postada kullanılması ise başlangıçta zorunlu değildi, ancak pul şeklinde basılanlar postada ve filatelik dökümanlarda kullanılmışlardır.Yardım (iane) makbuzu

Pul şeklinde yardım makbuzlu filatelik döküman parçası


Gelir sağlanabilmesi için piyango düzenlenmesi yetkisi 1926 yılında Türk Hava Kurumuna verildi, piyango çekilişleri derneğe düzenli bir gelir kaynağı oldu. Derneğin en başarılı kampanyası ise il ve ilçeler arasında başlattığı, yeterli bağışı toplayan il veya ilçe adının bir uçağa verilmesi şeklinde gerçekleştirildi, bu kampanyada ilk ad verilen uçak Adana uçağı oldu.

Piyango bileti


Dernek tarafından çıkarılan havacılık dergisi - Türk Hava Mecmuası